Centar za kulturu grada Novalje
Novalja - Maškarana povorka 2020

Maškarana povorka i Dražen Turina Šajeta – 25.2. 2020.

U utorak, 25. veljače, održala se dječja maškarana povorka. U povorci su sudjelovali Dječji vrtić Carić i Osnovna škola A.G. Matoša Novalja s područnim školama Metajna te Jakišnica i
Zubovići. Predvođena kamionom s glazbom te Jurom Mesopustom na čelu, povorka je
krenula od osnovne škole, a završila na Trgu bazilike, gdje je veselu djecu dočekao Dražen
Turina Šajeta sa zabavnim programom.

Novalja - Maškarana povorka 2020
Novalja - Maškarana povorka 2020

Područna škola Metajna izvela je i kratku plesnu točku, što je presudilo u izboru za najbolju
maškaranu grupu. Tako su oni osvojili prvo mjesto, dok su drugo mjesto osvojili učenici 4.
razreda osnovne škole u Novalji sa maskom kokica. Treće mjesto pripalo je perilicama i
sušilicama rublja, u koje su se maškarali učenici područne škole Jakišnica i Zubovići.

Svi sudionici povorke su dobili nagrade: viši razredi pice, a niži razredi i djeca iz vrtića torte.
Za predškolsku djecu organizirat će se i jednodnevni izlet.

Novalja - Maškarana povorka 2020
Novalja - Maškarana povorka 2020
Novalja - Maškarana povorka 2020

Nakon predstavljanja i proglašenja najboljih maska, u skraćenim crtama je objavljena presuda Juru Mesopustu, koji je proglašen krivim. Sudionici su se uputili prema rivi, gdje je izvršena kazna – tradicionalno spaljivanje.

Novalja - Maškarana povorka 2020
Novalja - Maškarana povorka 2020

Most discussed