Centar za kulturu grada Novalje
Centar za kulturu grada Novalje

Kontakt

Ravnatelj
Dražen Peranić, dipl.ing.
Škopaljska 24, 53291 Novalja
tel. +385 53 661 013
mobitel: +385 95 391 0368
e-mail:centar.novalja@gmail.com

Organizatorica programa kulture
Antonija Samaržija, mag.cult.
Škopaljska 24, 53291 Novalja
tel. +385 53 661 013
mobitel: +385 97 712 1195
e-mail: centar.novalja@gmail.com

Majstor tehnike
Marin Ivković
Škopaljska 24, 53291 Novalja
tel. +385 53 661 013
mobitel: +385 95 577 4673
e-mail: kcgozdenica@gmail.com

Voditeljica muzeja
Jelena Šćiran, dipl. arheol.
Ulica kralja Zvonimira 27, 53291 Novalja
tel. +385 53 661 160
mobitel: +385 91 900 6012
e-mail: citymuseumnovalja@gmail.com
www.gradskimuzejnovalja.hr

Most discussed