Centar za kulturu grada Novalje
Centar za kulturu grada Novalje

Kontakt

v. d. ravnateljica:
Margareta Škunca – Čepulo, dipl. oec.
Škopaljska 24, 53291 Novalja
tel. +385 53 661 013
mobitel: +385 98 946 6546
e-mail:centar.novalja@gmail.com

Organizatorica programa kulture
Antonija Samaržija, mag.cult.
Škopaljska 24, 53291 Novalja
tel. +385 53 661 013
mobitel: +385 91 608 5230
e-mail: centar.novalja@gmail.com

Majstor tehnike
Marin Ivković
Škopaljska 24, 53291 Novalja
tel. +385 53 661 013
mobitel: +385 95 577 4673
e-mail: kcgozdenica.rezija@gmail.com

Most discussed