Centar za kulturu grada Novalje
Centar za kulturu grada Novalje

Izjava o pristupačnosti

Centar za kulturu Grada Novalje (dalje u tekstu: Centar) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Centra koja se nalazi na adresi www.czknovalja.hr

Stupanj usklađenosti 
Mrežna stranica Centra djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Dio slika ima tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • Pojedini dokumenti u pdf obliku nisu čitljivi čitačima ekrana jer su generirani u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
  • dio poveznica nije podcrtan
  • Ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, jer je naknadna implementacija takvog zahtjeva nije moguća .

Centar nastoji ukloniti neusklađenosti te podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri koja sadašnja tehnologija omogućuje.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 16. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije
(EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Centra.
Centar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Centar.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Centra kao i prijave uočenih nepravilnosti korisnici mogu uputiti službeniku za informiranje:

  • telefonom na broj: +385 95 391 0368
  • elektroničkom poštom: centar.novalja@gmail.com
  • poštom na adresu: Dalmatinska 16, 53291 Novalja

Most discussed