Centar za kulturu grada Novalje

Dramsko – plesni projekt
Radovan i Ljudmila

Kulturni centar Gozdenica
nedjelja 11. lipnja 2023. u 20:00 sati

Dramsko – plesni projekt inspiriran djelom i životom Berta Krešimira Balabanića

Tragična ljubav dvoje mladih – kraljevića Radovana, sina kralja Dmitra Zvonimira i pastirice
Ljudmile, u suvremenom, interdisciplinarnom iščitavanju prolazi proces interferencije
tradicije i retradicionalizacije, kroz očaravajući nakanat kazivača-težaka Berta Balabanića,
zapjevanog na paši i u vinogradu, poziva nas u utješiteljsko naručje anime mundi, kojem s
čitavom prirodom i bićima u njoj, odvajkada i pripadamo.

Od renesansnih pastorala, ekloga ili bukolika s Vetranovićevim, Nalješkovićevim i vilama
Džora i Marina Držića, preko onih alegorijskih Zoranića i Barakovića do praslavenskom
kozmogonijom i teogonijom inspiriranih zatočnica i oblakinja Ivane Brlić Mažuranić, i paški
pučki poeta Berto Balabanić svoj spjev konstruira dijaloški upravo po inkantacijskoj formuli
invokacije boginje/muze – u konkretnom slučaju hrvatske Vile Planinkinje. Svojim izričajem
obogativši folklorno-tradicijski vernakularni oralni imaginarij, pjesnik ujedno odbacuje
dispoziciju spekulativne vilinske naravi, uzdižući je na dinamički dijadnu razigranu razinu –
ona je ujedno svojevrsni kontrapunkt Smrti odnosno njen svijetli aspekt – životodajna
emanacijska sila nasuprot onoj statičnoj, niktomorfnoj i ktoničkoj; time postaje ujedno i
celestijalna i terestijalna; svojevrsna živa voda (apă vie) naspram mrtve vode (apă moartă);
suđenička rođenica i ključarica gornjih i donjih svjetova, Velika Majka, prelja i tkalja
čovječjeg usuda.

Katarina Marić

Autorica i koreografkinja: Tatjana Rupcich
Dramaturgija: Doris Šarić Kukuljica, Maro Martinović
Produkcija: Plesni studio Svjetlost u pokretu
Izvodi: Doris Šarić Kukuljica, Maro Martinović, Lara Frgačić, Kristina Legin, Nina Torma,
Endi Schrotter, Adrijana Mamula
Kostimografija: Milena Jurmić
Scenografija: Darja Mrđen (slikarski opusi),Tatjana Rupcich (fotografija)
Oblikovanje svjetla: Zdenko Trandler
Grafičko oblikovanje i dizajn: Jadranka Brečak Rogić
Audio i video montaža: Davor Rogić
Fotografija: Dean Barić

U sklopu događanja u artiju Kulturnog centra Gozdenica, održat će se samostalna izložba
slikarice Darje Mrđen. Darja Mrđen rođena je u Zagrebu gdje živi i radi kao učiteljica, a u
svoje slobodno vrijeme piše, crta, slika i stvara za sebe i druge. Završila je Školu primijenjene
umjetnosti, Pedagošku Akademiju, polazila Školu za ritmiku i ples, ali se i tijekom svih ovih
godina educirala formalno i neformalno. Surađivala je s raznim izdavačima i godinama radila
kao vanjski stručni suradnik na dječjem programu HRT -a, održavala je radionice i predavanja
te bila aktivni polaznik Performing Arts Programa. Danas i dalje uči i stvara, nastupa u
grupnim i autorskim izvedbama, izlaže svoje radove i član je međunarodne Mail Art
zajednice.

Most discussed