Centar za kulturu grada Novalje

Dokumentirana povijest Luna i NovaljePredstavljanje knjige autora fra Odorika Badurine

KULTURNI CENTAR GOZDENICA
25.11. 2023., subota u 19:00 sati

Fra Odorik Badurina, kroničar i dokumentarist, bibliotekar i arhivist, rođen je 31. srpnja 1896.
godine u mjestu Stanišće, u župi Lun na otoku Pagu. Na Badiji i Košljunu pohađao je nižu franjevačku gimnaziju, a višu u Zadru. U Dubrovniku je završio studij teologije. U franjevački red stupio je 1914., a za svećenika je zaređen 16. srpnja 1922. godine. Živio je u samostanima na Badiji gdje je u franjevačkom zavodu predavao talijanski jezik, potom, za potrebe reda na Košljunu, u Kraju na Pašmanu, u Kamporu na Rabu, te konačno u Dubrovniku. U svakom samostanu u kojem je boravio, uredio je arhiv i biblioteku, a uz to bila mu je povjerena dužnost pisanja Kronike dotičnog samostana.
Osim samog prepisivanja dokumenata, fra Odorik je dokumentima dodavao i svoje marginalne bilješke, prosudbe, razmišljanja i zapažanja, što ga predstavlja kao osobu s njegovim osobnim stavom. Također se koristio svjedočenjem suvremenih vjerodostojnih svjedoka, do kojih je usmenom predajom došao glas o određenim događajima, osobama i učincima. Osobitu ulogu u njegovom stvaranju imao je upravitelj kontrolor rapske pošte Miro Marojević koji se bavio
fotografijom.
Tako bi fra Odorik i gospodin Miro krstarili prostorom otoka Raba i Paga otkrivajući značajne detalje pojedinih zanimljivosti, ruševina, crkava, kapelica, zidina, suhozida, vodotoka i sl. Ono što je fra Odorik bilježio perom, gospodin Miro bi fotografirao. Tako s jedne strane riječ, zapis, a s druge strane slika, upotpuniše značajne detalje prostora, događaja, znamenitosti koji su ih zainteresirali, a nama to postade važnim dokumentom dragocjene prošlosti.
Najznačajnija fra Odorikova djela su Kronika samostana Badija, Kronika Košljuna, Kronika
Kraja na otoku Pašmanu, Kronika Luna i Novalje (o kojoj upravo govori ovaj svezak), te
Kronika Dubrovnika.

Tekst je preuzet iz predgovora knjige
Priredio i predgovor napisao: Ivan Galić

Most discussed