Centar za kulturu grada Novalje

Frazemi u epitafima na Gradskom groblju Novalja

16.12. 2022., petak u 18:30 sati, Kulturni centar Gozdenica

Izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić
Znanstveno-popularno predavanje

U petak, 16. prosinca 2022. u 18:30 sati u Kulturnom centru Gozdenica, izv. prof. dr. sc. Ivo
Fabijanić s Odjela za anglistiku, Sveučilišta u Zadru, održat će znanstveno-popularno
predavanje pod naslovom Frazemi u epitafima na Gradskom groblju Novalja.
Na predavanju će biti riječi o frazemima na grobljima otoka Paga odnosno o identifikaciji,
analizi i klasifikaciji frazema u epitafima na Gradskom groblju Novalja. Istraživanje je
podijeljeno u dva osnovna dijela – u širem i užem smislu. U širem smislu, istraživanje se
sastoji od planiranja i provedbe terenskoga istraživanja koje uključuje lokaciju na kojoj će se
prikupiti podatci te izvore s kojih će se prikupljati podatci na samoj lokaciji. U užem smislu,
istraživanje se odnosi na raščlambu prikupljenih podataka s terena odnosno identifikaciju,
klasifikaciju i raščlambu frazema. U prvoj fazi prikupljeni su podatci o lokaciji odnosno opće
i povijesne činjenice o groblju, plan ili karta groblja, fotografija lokacije iz ptičje perspektive
(iz ilustrativnih potreba). U drugoj fazi istraživanja napravljena je raščlamba ekstrahiranih
frazema prema prethodno utvrđenoj klasifikaciji.
Korpus frazema obasiže ukupno 220 frazema od kojih se neki višekratno ponavljaju. Frazemi
su zabilježeni na ukupno 145 nadgrobnih spomenika, što u omjeru ukupnoga broja grobnica (750) s ukupnim brojem nadgrobnih spomenika na kojima su natpisi zabilježeni, čini otprilike
19,3%. Klasifikacija frazema učinjena je prema podijeli Antice Menac (2007) – prema
podrijetlu, stilu i obliku frazema, ali i dodatnim karakteristikama samih frazema.
Dokazano je kako je određeni broj frazema preuzet iz književnih djela, u prvom redu iz
Biblije ili iz tekstova svetaca. Poneki frazem čini dio pjesme lokalnoga, čakavskog
pjesnika, posvećene preminuloj osobi ili su preuzeti iz popularnih, dalmatinskih
pjesama, na jednom od čakavskih idioma.
Gentilles Fleurs messagères d’amitié dites lui que notre Cœur ne saurait l’oublier.
(Cvijeće – ljubazni glasnici prijateljstva, recite mu da ga naše srce ne može
zaboraviti); Die liebe ist stärker als der tod. (Ljubav je jača od smrti) i Nemirno je srce
moje dok se ne smiri u tebi gospodine („[…] nemirno je srce naše dok se ne smiri u
Tebi.“) samo su neki od epitafa zapisanih na novaljskim grobnicama.
Do kojih je još zanimljivih zaključaka izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić došao u
znanstvenom radu, saznajte na predavanju!
Vidimo se!

Most discussed